\begin{align} \text{Solució metòdica (intentar fer abans de veure la solució)} :&\cssId{Step1}{P_{cons} = \frac{P_{mec}}{η}}\\[3px] &\cssId{Step2}{P_{cons} = \frac{m * g * v * sin(α_{1})}{η}}\\[3px] &\cssId{Step3}{E_{bat} = c * U}\\[3px] &\cssId{Step4}{t = \frac{E_{bat}}{P_{cons}}}\\[3px] &\cssId{Step5}{s_{1} = v * t}\\[3px] &\cssId{Step6}{s_{2} = s_{1} * \frac{sin(6)}{sin(10)}}\\[3px] &\cssId{Step7}{∆_{s} = |s_{2} - s_{1}|}\\[3px] \end{align}