\begin{align} \text{Solució metòdica (intentar fer abans de veure la solució)} :&\cssId{Step1}{E_{útil} = \frac{1}{2} * m(v_2^2 - v_1^2)}\\[3px] &\cssId{Step2}{P_{útil} = \frac{E_{útil}}{t}}\\[3px] &\cssId{Step3}{E_{cons} = \frac{E_{útil}}{η}}\\[3px] &\cssId{Step4}{V =\frac{E_{cons}}{p * ρ}}\\[3px] \end{align}