\begin{align} \text{Solució metòdica (intentar fer abans de veure la solució)} :&\cssId{Step1}{m_{2} * g * L = m_{3} * g * 2L}\\[3px] &\cssId{Step2}{m_{3} = \frac{m_{2}}{2}}\\[3px] &\cssId{Step3}{m_{4} * g * 3L = (m_{2} + m_{3}) * g * 2L}\\[3px] &\cssId{Step4}{m_{4} = \frac{2(m_{2} + m_{3})}{3}}\\[3px] &\cssId{Step5}{m_{1} * g * 3L = (m_{2} + m_{3} + m_{4}) * g * 4L}\\[3px] &\cssId{Step6}{m_{1} = \frac{4(m_{2} + m_{3} + m_{4})}{3}}\\[3px] &\cssId{Step7}{∑m_{1} * g = T_{CD}}\\[3px] &\cssId{Step8}{∑M(O) = 0}\\[3px] &\cssId{Step9}{T_{AB} * 5L - T_{CD} * 8L = 0}\\[3px] &\cssId{Step10}{T_{AB} = \frac{8 * T_{CD}}{5}}\\[3px] &\cssId{Step11}{F_{H} = T_{AB}}\\[3px] &\cssId{Step12}{F_{V} = T_{CD}}\\[3px] \end{align}