\begin{align} \text{Solució metòdica (intentar fer abans de veure la solució)} :&\cssId{Step1}{R_{1} = R_{2} = \frac{4 * ρ * L}{π * d^2}}\\[3px] &\cssId{Step2}{R_{màx} = R_{1} + R_{2}}\\[3px] &\cssId{Step3}{R_{mín} = \frac{1}{\frac{1}{R_{1} + R_{2}}}}\\[3px] &\cssId{Step4}{P_{màx} = \frac{U^2}{R_{mín}}}\\[3px] &\cssId{Step5}{t = \frac{h}{dia} * \frac{dies}{mes}}\\[3px] &\cssId{Step6}{c = t * p * P_{màx}}\\[3px] \end{align}