\begin{align} \text{Solució metòdica (intentar fer abans de veure la solució)} :&\cssId{Step1}{∑M(0) = 0}\\[3px] &\cssId{Step2}{∑M(0) = m * g * L * cos(30) - T_{AB} * 2L * sin(30)}\\[3px] &\cssId{Step3}{T_{AB} = m * g * \frac{\sqrt{3}}{2}}\\[3px] &\cssId{Step4}{σ'_{AB} = m * g * \frac{T_{AB}}{π * d' * \frac{2}{4}}}\\[3px] \end{align}