\begin{align} \text{Solució metòdica (intentar fer abans de veure la solució)} :&\cssId{Step1}{P_{mín} = P_{b} * c_{mín}}\\[3px] &\cssId{Step2}{P_{màx} = P_{b} * c_{màx}}\\[3px] &\cssId{Step3}{t_{màx} = \frac{m_{b}}{c_{mín}}}\\[3px] &\cssId{Step4}{m_{CO_{2}} = c_{màx} * t_{bar} * η * FE}\\[3px] \end{align}