\begin{align} \text{Solució metòdica (intentar fer abans de veure la solució)} :&\cssId{Step1}{ω_{r} = \frac{v}{d/2}}\\[3px] &\cssId{Step2}{ω_{mot} = \frac{ω_{r}}{τ}}\\[3px] &\cssId{Step3}{P_{submn} = P_{cons} * η_{red} * η_{mot}}\\[3px] &\cssId{Step4}{τ =\frac{P_{cons} * η_{mot}}{ω_{mot}}}\\[3px] &\cssId{Step5}{t =\frac{E_{bat}}{P_{cons}}}\\[3px] &\cssId{Step6}{t = v * t}\\[3px] \end{align}